Nadzór i Usługi BHP
Każdy pracownik oraz jego pracodawca muszą być świadomi zagrożeń wynikających z wykonywanych czynności w miejscu pracy. Nasz nadzór i prowadzone szkolenia zabezpieczą Państwa Zakład przed wypłatami niepotrzebnych odszkodowań.
Sprawdź Naszą Ofertę
Nadzór i Usługi PPOŻ.
Każdego roku dochodzi do niemal 150.000 pożarów. Czy w  Twojej firmie jest aktualna Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego oraz są osoby mające aktualne przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej ? Nasz Nadzór zabezpieczy Twoją firmę.
Sprawdź Naszą Ofertę
Kursy i Szkolenia
Zapraszamy firmy, instytucję oraz osoby indywidualne na szkolenia i kursy organizowane w formie tradycyjnej lub e-learningowej. Oferujemy kursy medyczne, administracyjne oraz techniczne podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.26/00039/2013.
Sprawdź Naszą Ofertę
Outsourcing - Stały Nadzór BHP i PPOŻ.
Działamy na zasadach outsourcingu jako nowoczesnej metody zarządzania.Oferty Nadzoru BHP i PPOŻ., są przygotowywane po dokładnym zapoznaniu się z potrzebami klienta, jego specyfiką, rodzajem i rozmiarem działalności.
Sprawdź Naszą Ofertę

DALMED - o nas...

Firma DALMED powstała w 2013r. specjalizuje się w obsłudze Firm i Instytucji z zakresu Bhp, Ppoż., organizowaniu szkoleń oraz kursów zawodowych.

Od 2013 roku współpracując z wieloma firmami staramy się, aby jak najlepiej i w pełni kompleksowo świadczyć swoje usługi troszcząc się o zadowolenie klienta. Nasze usługi realizowane są przez specjalistów, którzy mogą pochwalić się solidnym stażem pracy.

Nasze doświadczenie zdobyliśmy współpracując z Polskimi jak i zagranicznymi przedsiębiorcami, Instytucjami i Urzędami, Spółkami Skarbu Państwa gdzie posiadamy potwierdzenie w otrzymanych licznych referencjach.

Fachowy Nadzór oraz rzetelnie przeprowadzone szkolenia wpływają bardzo pozytywnie na wydajność Państwa pracowników. Ponadto zabezpieczają Państwa jako pracodawców przed odpowiedzialnością za ewentualne naruszenia oraz przed koniecznością wypłaty odszkodowań za zaistniałe nieoczekiwane sytuacje w czasie trwania stosunku pracy.

Jesteśmy organizatorami szkoleń i seminariów w formie tradycyjnej jak i za pomocą e-learningu, które na zaproszenie naszej firmy prowadzą wykładowcy Państwowej Inspekcji Pracy. Podejmując współpracę, zależy nam na dokładnym poznaniu specyfiki działalności naszego klienta oraz wykonaniu usług na najwyższym poziomie.

Organizujemy również kursy i szkolenia dla grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych.

Pierwsza pomoc przedmedyczna
Oferujemy szeroki zakres szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej adresowany do firm i instytucji, pracowników oświaty, uczniów szkół, ośrodków szkolenia kierowców. Kurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą nabyć umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
Czytaj Więcej »
Szkolenia BHP i PPOŻ.
Każdy pracownik oraz jego pracodawca muszą być świadomi zagrożeń wynikających z wykonywanych czynności w miejscu pracy.

Podstawowym  obowiązkiem prawnym w zakresie bezpieczeństwa jest odbywanie cyklicznych szkoleń z zakresu bhp, ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy w każdej firmie.

Czytaj Więcej »
Ratownictwo Taktyczne TCCC
Tactical Combat Casualty Care jest szkoleniem z zakresu szeroko pojętej medycyny pola walki. W ratownictwie taktycznym występuje odwrócenie priorytetów stosowanych w ratownictwie cywilnym.

„Czerwona taktyka”- TCCC rewiduje stosowane praktyki w zakresie ratownictwa i jako główny cel stawia redukcję możliwych do uniknięcia przypadków śmiertelnych na polu walki.

Czytaj Więcej »
Kursy i Szkolenia Zawodowe
Oferujemy kursy i szkolenia w formie tradycyjnej jak i za pomocą e-learningu. Zapraszamy na kursy medyczne, administracyjne oraz techniczne podlegające pod Urząd Dozoru Technicznego. Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 2.26/00039/2013.
Czytaj Więcej »

Napisz do nas

RODO - Klauzula Informacyjna - czytaj więcej >

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych:

1. Administratorem danych jest DALMED z siedzibą os. gen. Wł. Sikorskiego 6/13; 28-100 Busko-Zdrój wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 6621764748, REGON: 260698016, email: biuro@dalmed.eu lub biurodalmed@gmail.com
2. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:

a) rekrutacja na kurs, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”;
b) wykonanie umowy, dokumentowanie przebiegu kursu, jego realizacja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
e) kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
f) udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
g) rekrutacja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz DALMED niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; bankom w zakresie realizacji płatności;
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:

a) rekrutacja na kurs – przez okres rekrutacji lub do odwołania wyrażonej zgody;
b) wykonania umowy
c) marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
d) wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 1 roku;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Polecamy:

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH