Czerwona taktyka to rodzaj taktyki specjalnej obejmujący procedury i techniki ewakuacji medycznej i udzielania pierwszej pomocy członkom grup specjalnych na polu walki, w sposób adekwatny do potrzeb działań bojowych. Jako taka nie jest więc odrębną taktyką, co pełni role wspierającą inne “kolorowe” taktyki. Zasadniczymi obecnymi podstawami czerwonej taktyki są wytyczne Tactical Combat Casaulty Care.

Kursy ratownictwa taktycznego, przeznaczone są dla żołnierzy, Policji, Wojska, instytucji i agencji rządowych, firm ochroniarskich oraz straży miejskiej realizujących zadania bojowe, będących bezpośrednio narażonych na powstawanie urazów wskutek działania przyczyn zewnętrznych a także wszystkich zainteresowanych którzy chcą pogłębić swoje umiejętności.

Kursy przygotowują osoby biorące udział w szkoleniu do radzenia sobie w środowisku i sytuacjach powstających podczas prowadzenia działań specjalnych.

Przeznaczone są dla każdego bez względu na jego wiedzę z zakresu ratownictwa taktycznego.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, analiz przypadków oraz głównie w formie zajęć praktycznych, treningów i symulacji.
Cześć merytoryczna poprzedzona jest wprowadzeniem z zakresu obsługi sprzętu oraz podstawowych technik ratowniczych obowiązujących w przepisach prawnych.

Uczestnicy zapoznają się z nowymi technikami ratowniczymi, sprzętem bojowym, sprzętem ratowniczym będącym na wyposażeniu jednostek specjalnych całego świata.
Bardzo duży nacisk kładzie się na działania w sytuacjach stresowych.

Zajęcia prowadzą doświadczeni wojskowi ratownicy medyczni, ratownicy taktyczni, Instruktorzy TCCC (Czerwonej taktyki) oraz specjaliści d\s bezpieczeństwa.

Podczas szkoleń uczestnicy:

 • Zapoznają się z rolą ratownika taktycznego
 • Planują działania taktyczne z uwzględnieniem działań ratunkowych
 • Poznają najnowszy sprzęt ratowniczy oraz wyposażenie osobiste ratownika
 • Badają poszkodowanych w środowisku taktycznym
 • Przeprowadzają ewakuacje poszkodowanych z miejsc zagrożonych
 • Ćwiczą usuwanie odzieży bojowej, zabezpieczenie uzbrojenia i wyposażenia osobistego
 • Doskonalą elementy taktyczne w zespole bojowym
 • Prowadzą Resuscytację krążeniowo oddechową
 • Pogłębiają umiejętności związane z Medycyną prewencyjną
 • Biorą udział w przygotowanych symulacjach taktycznych
 • Szacują ryzyko związane z podejmowaniem akcji ratowniczej

Kursy prowadzone są w oparciu o standardy TCCC, PHTLS oraz BTLS

*** Dla grup zorganizowanych mamy możliwość przeprowadzenia szkolenia wyjazdowego

Cele kursu:

Kurs ma na celu przekazanie umiejętności niezbędnych do prawidłowego udzielenia pomocy poszkodowanym na miejscu zdarzenia. Podczas kursu prowadzone będą wykłady, pokazy i duża ilość ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu dydaktycznego oraz przygotowanych symulacji.

Czas trwania kursu: 8 godzin

Certyfikat:
Każdy kursant otrzymuje certyfikat ważny 2 lata od daty jego wydania potwierdzający ukończenie szkolenia.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH