W odpowiedzi na powstały obowiązek (18 stycznia 2009r)  odbywania  szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przez pracowników firm, przygotowaliśmy szeroki zakres szkoleń i kursów. Odbycie szkoleń umożliwi przygotowanie zakładu pracy do zabezpieczenia obowiązku udzielania pierwszej pomocy wynikającego z Kodeksu Pracy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460) art. 1 pkt 8, art. 2091 z mocą obowiązującą od 18 stycznia 2009 r. :    

„§ 1. Pracodawca jest obowiązany:
1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników
2) wyznaczyć pracowników do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej,
3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony
przeciwpożarowej.
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu
pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.
§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.”
Jego naruszenie będzie stanowiło wykroczenie określone w art. 283 § 1 Kodeksu pracy,
zgodnie z którym nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
zagrożone jest karą od 1000zł do 30000zł.

Nasi instruktorzy główny nacisk kładą na wiedzę i umiejętności praktyczne udzielania pierwszej pomocy. Do Państwa dyspozycji oddajemy wysokiej klasy sprzęt szkoleniowy  fantomy i rekwizyty oraz materiały opatrunkowe.

Kursanci trenują w  pozorowanych akcjach ratunkowych dobranych do zagrożeń jakie mogą wystąpić. 

Szkolenie możemy przeprowadzić w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie w ciągu tygodnia lub weekendu.

Czas trwania kursu: 8 godzin

Cena : 100zł 

Program szkolenia wysyłamy na życzenie klienta

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH