Każdy pracodawca przy zatrudnianiu nowego pracownika ma obowiązek niezwłocznego przeszkolenia go pod kątem ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy, zapoznania go z oceną ryzyka zawodowego i przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Szkolenie wstępne BHP przeprowadzane jest przez pracownika służby bhp. Pracownik, który odbył takie szkolenie wstępne do roku powinien odbyć szkolenie okresowe BHP.

Celem instruktażu ogólnego jest:

  • zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp i ppoż

  • zapoznanie pracownika z jego prawami i obowiązkami wobec pracodawcy wynikającymi z Kodeksu Pracy

  • zapoznanie pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH