ADRES DO KORESPONDENCJI:
28-100 Busko-Zdrój 
os. gen. Wł. Sikorskiego 6/13 
woj. świętokrzyskie  –  POLSKA

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 24H/7

tel. 534 037 242
tel. 883 051 739 

e-mail: biuro@dalmed.eu
e-mail: biurodalmed@gmail.com

Swoją działalność wykonujemy z przewagą na terenie woj. świętokrzyskiego ale także w województwach sąsiadujących.

Jesteśmy również otwarci z prowadzeniem naszych usług na terenie Polski oraz zagranicy. 

**Zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego poprzez który możecie Państwo uzyskać informację na temat organizowanych szkoleń, kursów, terminach, usługach bhp/ppoż. oraz aktualnych cenach dla firm i grup zorganizowanych.

Formularz Kontaktowy

Informacja udzielona podczas zbierania danych osobowych:

1. Administratorem danych jest DALMED z siedzibą os. gen. Wł. Sikorskiego 6/13; 28-100 Busko-Zdrój wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki NIP: 6621764748, REGON: 260698016, email: biuro@dalmed.eu lub biurodalmed@gmail.com
2. Celem przetwarzania danych osobowych oraz podstawą prawną przetwarzania jest:

a) rekrutacja na kurs, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”;
b) wykonanie umowy, dokumentowanie przebiegu kursu, jego realizacja, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO;
c) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) marketing prowadzony w formie elektronicznej bądź telefonicznej, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, na podstawie w art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
e) kontakt w sprawie koordynacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
f) udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana zapytania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
g) rekrutacja na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu: blokowania korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe; marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, realizowanego w formie tradycyjnej, archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane: podmiotom świadczącym na rzecz DALMED niezbędnych do wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy tj.: usługi prawne, usługi IT, usługi podwykonawców; dostawcom systemów informatycznych; operatorom pocztowym i kurierskim; bankom w zakresie realizacji płatności;
organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania danych osobowych wynosi odpowiednio dla celu:

a) rekrutacja na kurs – przez okres rekrutacji lub do odwołania wyrażonej zgody;
b) wykonania umowy
c) marketingu prowadzonego w formie elektronicznej bądź telefonicznej – przez okres udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu;
d) wymiany korespondencji – w przypadku braku konkretnego, wyraźnego i prawnie uzasadnionego celu przetwarzania danych przez administratora, korespondencja zostanie usunięte po 1 roku;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, to osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podania danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
9. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów z przyczyn związanych z szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych, w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w
jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH