Kurs hakowego organizowany jest formie seminarium. Ma na celu przygotowanie pracowników w zakresie znajomości przepisów bezpiecznego posługiwania się zawiesiami dźwigowymi, technologią, ich budową i przeznaczeniem, uprawnia do wykonywania czynności HAKOWEGO – SYGNALISTY.

Kurs hakowego – sygnalisty przeznaczony jest dla osób wykonujących czynności załadunkowo-rozładunkowe będących pomocnikami operatorów żurawi, suwnic, HDS itp. Szkolenie kierowane jest do instytucji chcących zwiększyć kwalifikacje swojej kadry oraz osób fizycznych chcących uzyskać dodatkowe uprawnienia i zwiększyć swoją szansę na rynku pracy.

Kandydat na hakowego powinien mieć skończone 18 lat.

Szkolenie hakowego – sygnalisty trwa  10 godzin dydaktycznych, w trakcie których kursant poznaje teoretyczne oraz praktyczne aspekty związane z bezpiecznym wykonywaniem prac  w zakresie transportu oraz metod porozumiewania się z operatorami UTB.

Kurs kończy się egzaminem po zadaniu którego kursant otrzymuje bezterminowe uprawnienia potwierdzone certyfikatem.

  • Osoby kończące kurs hakowego otrzymują:
    zaświadczenie o ukończeniu kursu hakowego – sygnalisty 
  • Czas trwania kursu: 1 dzień!

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH