Prowadzimy kursy na obsługę suwnic w zakresie:

  • obsługa suwnic hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego;

Kurs kończy się egzaminem przed Urzędem Dozoru Technicznego.
Czas trwania: 35 godzin.

DLA KOGO?

Kursy organizujemy zarówno dla osób zgłaszających się do nas indywidualnie jak i dla firm zlecających nam przeszkolenie swoich pracowników.
Jesteśmy również otwarci na współpracę z Urzędami Pracy, Szkołami oraz innymi instytucjami państwowymi.

UZYSKIWANE UPRAWNIENIA

Po ukończeniu kursu oraz przystąpieniu do egzaminu zewnętrznego przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego uczestnik otrzymuje uprawnienia do obsługi Suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia.

Charakterystyka urządzeń

Współczesne suwnice, należące do dźwignic, wykorzystuje się w rozmaitych zakładach pracy, są to m.in. stocznie, punkty przeładunkowe, składowiska, magazyny, hale produkcyjne i przemysłowe. Istnieje wiele wariantów konstrukcji sprzętów, dlatego każdy z nich jest przeznaczony do innej pracy. Wszystkie przedsięwzięcia należy zgłosić i uzyskać na nie pozwolenie od Urzędu Dozoru Technicznego.

Najczęściej zakłady pracy wykorzystują następujące mechanizmy:

– natorowe (nazywane pomostowymi), które instaluje się przede wszystkim w takich zakładach, jak hale produkcyjne. Są one zaopatrzone w ciągniki, które podwieszają ładunki, poruszające się po pomostach. Montuje się je pod sufitem hali;

– podwieszone – swoją konstrukcją przypominają natorowe; poruszają się po torach jezdnych, zamontowanych pod sufitem;

– bramowe – używa się ich przede wszystkim podczas prac na zewnątrz, składają się z pomostów, które sytuuje się na pobocznych mostach, zestawiających bramy.

Plan zajęć

1.Wiadomości o dźwignicach
2. Wiadomości o dozorze technicznym
3. Maszynoznawstwo specjalistyczne
4. Zawiesia i sprzęt pomocniczy
5. Eksploatacja
6. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Plan zajęć – część praktyczna

1. Instrukcja obsługi, technologia robotyka

2. Obsługa codzienna
3. Sterowanie mechanizmami roboczymi
4. Wykonanie ruchów pojedynczych i roboczych
5. Składnie ruchów
6. Sprawdzanie zabezpieczeń końcowych
7. Transport ładunków zwykłych, długich i o dużej powierzchni
8. Omijanie przeszkód

 

Kurs organizujemy w formie tradycyjnej jak i częściowo w e-learningowej.
Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.


Cena: 600zł + koszt egzaminu UDT

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH