Kurs Operatora Wózków “Widłowych” obejmuje zakres materiału zgodny z programem UDT dla osób ubiegających się  o uprawnienia kierowcy wózków jezdniowych podnośnikowych (widłowych)  wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych w tychże wózkach.

Celem kursu jest nabycie przez uczestników wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym oraz bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach.

Kurs realizowany jest w oparciu o posiadany program nauczania zgodny z Decyzją Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym Dz. U. Nr 70, poz. 640

Wydawane uprawnienia są bezterminowe oraz w pełni spełniają wymagania stawiane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Program kursu:

·         Typy stosowanych wózków jezdniowych,

·         Budowa wózka,

·         Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami,

·         Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami,

·         Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa,

·         Wiadomości z zakresu BHP,

·         Wiadomości o dozorze technicznym,

·         Informacje na temat bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych,

·         Praktyczna nauka jazdy oraz bezpieczna wymiana butli.

Po ukończeniu kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające:

– bezterminowe uprawnienia operatora wózków oraz bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych podnośnikowych

Szkolenie prowadzone jest według programu zatwierdzonego przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać wykształcenie minimum podstawowe,
ukończone 18 lat,
posiadać dobry stan zdrowia
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne, wózek jezdniowy podnośnikowy.
 

Kurs organizujemy w formie tradycyjnej jak i częściowo w e-learningowej.
Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

Egzamin:

test + egz. praktyczny

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 35
Ilość dni: 4-5
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Cena kursu: 700 zł + Koszty egzaminu UDT ~200zł – (opcjonalnie)

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH