Zapraszamy na KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH.

Celem kursu jest doskonalenie pracy pedagogicznej. 

Kurs trwa 50 godzin.

Schematyczny rozkład zajęć obejmuje:

 • wykłady,
 • pracę w grupach,
 • pracę samodzielną.

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności następuje w formie testu wiadomości, wystąpień dydaktycznych, raportu z rozwiązań zespołowych.

Koszt kursu na jedną osobę (przy założeniu udziału 15 uczestników) wynosi 600,00 PLN. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu pedagogicznego jest obecność na wszystkich zajęciach i otrzymanie pozytywnego wyniku zaliczenia zajęć z „wybranych zagadnień pedagogiki i dydaktyki dorosłych”, „wybranych problemów psychologii pracy” oraz „technik prezentacji i wizualizacji”.

Zakres tematyczny kursu:

1. Wybrane zagadnienia pedagogiki i dydaktyki dorosłych

 • Specyfika i zasady kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych;
 • Metody nauczania szczególnie przydatne w kształceniu dorosłych;
 • Badanie efektywności kształcenia.

2. Wybrane problemy psychologii pracy

 • Psychologiczne uwarunkowania percepcji i zachowań wobec bhp;
 • Uwarunkowania osobowościowe w postrzeganiu zagrożeń i podejmowaniu ryzyka;
 • Główne teorie motywacji i ich funkcje w profilaktyce wypadkowej.

3. Techniki prezentacji i wizualizacji

 • Osobowość wykładowcy;
 • Środki poglądowe w przekazie informacji;
 • Konstrukcja treści przekazu.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH