Zapraszamy na KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH.

Kurs organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu                    i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

Celem kursu jest doskonalenie pracy pedagogicznej.

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności następuje w formie testu wiadomości, wystąpień dydaktycznych, raportu z rozwiązań zespołowych.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia kursu pedagogicznego jest otrzymanie pozytywnego wyniku zaliczenia testu obejmującego „wybranych zagadnień pedagogiki i dydaktyki dorosłych”, „wybranych problemów psychologii pracy” oraz „technik prezentacji i wizualizacji”.

Zakres tematyczny kursu:

 1. Wybrane zagadnienia pedagogiki i dydaktyki dorosłych
 • Specyfika i zasady kształcenia dorosłych w formach pozaszkolnych;
 • Metody nauczania szczególnie przydatne w kształceniu dorosłych;
 • Badanie efektywności kształcenia.
 1. Wybrane problemy psychologii pracy
 • Psychologiczne uwarunkowania percepcji i zachowań wobec bhp;
 • Uwarunkowania osobowościowe w postrzeganiu zagrożeń i podejmowaniu ryzyka;
 • Główne teorie motywacji i ich funkcje w profilaktyce wypadkowej.
 1. Techniki prezentacji i wizualizacji
 • Osobowość wykładowcy;
 • Środki poglądowe w przekazie informacji;
 • Konstrukcja treści przekazu.

Kurs trwa 40 godzin lub e-learningowo w określonym czasie.

Cena: 800zł 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH