Kurs skierowany jest do osób pragnących zdobyć pracę w rozwojowym, interesującym zawodzie przedstawiciela medycznego. Absolwenci posiądą praktyczną wiedzę, jak być skutecznym przedstawicielem medycznym oraz poszerzą swoją wiedzę na temat efektywnego funkcjonowania na rynku medycznym, umacniając swoją pozycję. Stanowisko przedstawiciela medycznego to pierwszy krok w strukturze działu sprzedaży branży medycznej, gdyż wraz ze zdobywanym doświadczeniem rośnie szansa na awans.

Cele programu:

Celem głównym jest przygotowanie do pracy w zawodzie przedstawiciela medycznego oraz podnoszenie kwalifikacji osób już pracujących w branży.

Cele szczegółowe:

 • nabycie kompetencji i umiejętności z zakresu komunikacji niewerbalnej
  i efektywnej sprzedaży,
 • rozwinięcie umiejętności szybkiego rozpoznawania typu osobowości klienta,
 • zapoznanie z rynkiem farmaceutycznym: obrót lekami, podmioty uprawnione do obrotu leków,
 • wyroby medyczne,
 • nabycie umiejętności przeprowadzania efektywnych rozmów handlowych z analizą potrzeb klienta,
 • poznanie efektywnych technik sprzedaży,
 • przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, zwiększenie szans na pozytywne przejście rozmowy kwalifikacyjnej do firmy farmaceutycznej.

Program kursu :

 • Wprowadzenie do wykonywania zawodu przedstawiciela medycznego:
 • planowanie,
 • wyniki sprzedaży.
 • Organizacja pracy przedstawiciela medycznego – określenie i atrakcyjność segmentów rynkowych.
 • Wizyty promocyjne, techniki sprzedaży:
 • pierwszy kontakt z klientem,
 • mowa ciała, czynniki pozawerbalne,
 • fazy rozmowy handlowej,
 • długofalowa współpraca.
 • Konkurencyjność oferty handlowej:
 • wyróżnienie własnej oferty,
 • czynniki oferty ważne dla klienta.
 • Plany handlowe:
 • określanie celów i zadań,
 • harmonogramy efektywnej sprzedaży,
 • priorytety w działaniu i sposoby realizacji wynikających z nich celów.
 • Negocjacje handlowe:
 • przygotowanie: określenie celów, ocena ryzyka, plan rozmowy,
 • wstępne negocjacje: tworzenie atmosfery, budowanie wizerunku,
 • faza zasadnicza: kierowanie rozmową, wywieranie wpływu, asertywność,
 • finalizacja negocjacji: sukces i niepowodzenie.
 • Postawa, zaangażowanie, etyka w pracy.
 • Ścieżki rozwoju w firmie farmaceutycznej.
 • CV i list motywacyjny pod kątem aplikacji do firmy medycznej.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Trening antystresowy.
Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać wykształcenie średnie,
mieć ukończone 18 lat,
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu tradycyjnego i e-learningu.
Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych takich jak teksty, pliki dźwiękowe, filmy, animacje, ćwiczenia interaktywne oraz dowolnych innych materiałów multimedialnych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 35
Ilość dni: 4 – 5             Cena: 700zł
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH