Kurs skierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę zawodową w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, gabinetach lekarskich, szpitalach, sanatoriach oraz tych, którzy pragną podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykonywanie zawodu rejestratorka/sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, zajmuję się umawianiem wizyt pacjentów i ich bezpośrednią obsługą.

Kurs przygotowany jest dla osób mających zainteresowania medyczne, dokładnych oraz sumiennych, wykazujących się życzliwością i cierpliwością w stosunku do innych.

Cele programu:

Celem głównym jest zdobycie wiedzy i umiejętności do pracy w sekretariacie medycznym.

Cele szczegółowe:

Nabycie kompetencji w następujących obszarach:

·         organizacja pracy w rejestracji, zasady funkcjonowania firmy medycznej,

·         prawidłowe prowadzenie rejestru dokumentów oraz kalkulacja poszczególnych usług medycznych,

·         profesjonalna obsługi pacjentów,

·         sposób uzupełniania raportów i sprawozdań,

·         przepływ informacji, zasady obiegu dokumentów.

 

Treści nauczania:

Funkcjonowanie sekretariatu medycznego

1.      Zasady planowania pracy w sekretariacie:

·         instrukcja kancelaryjna (zasady obiegu informacji i  dokumentacji medycznej),

·         instrukcja archiwizacyjna dokumentacji medycznej i pozostałej obowiązującej w sekretariacie,

·         przepisy prawne obowiązujące w zawodzie sekretarki medycznej,

·         statystyka usług medycznych.

2.      Karta stanowiskowa (organizacja miejsca pracy, zastępstwa, podległość służbowa).

3.      Skuteczna komunikacja wg. zasady „Uprzejmość nic nie kosztuje, a kupić można wszystko”:

·         skuteczne komunikowanie się ( przez telefon, kontakt  bezpośredni),

·         asertywność, czyli jak postępować z agresywnymi ludźmi,

·         radzenie sobie w trudnych sytuacjach ( trudny pacjent).

4.      Zapoznanie się z zasadami rejestracji  pacjentów wg. JGP (Jednolitej Grupy  Pacjentów).

5.      Druki medyczne funkcjonujące w  Placówkach Służby Zdrowia:

·         wydawanie zaświadczeń,

·         sporządzanie odpisów dokumentacji lekarskiej.

6.      Statystyka medyczna : zasady rozliczania świadczeń medycznych z GUS, MZ, NFZ.

Kultura i etyka zawodu

1.      Wizytówki – tworzenie, wręczanie. Kto kogo wita i kto komu podaje rękę? Uścisk dłoni. Przedstawianie się w czterech krokach.

2.      Aparycja sekretarki medycznej/ asystentki.

·         dress code,

·         rodzaje strojów,

·         błędy rujnujące wizerunek.

3.      Kultura współpracy:

·         pogawędki grzecznościowe,

·         przechodzenie na „ty”,

·         prezentacja w 30 sekund.

4.      Ćwiczenia na wzmacnianie pewności siebie w relacjach z lekarzem, pacjentem.

5.      Przestrzeganie tajemnicy zawodowej oraz stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Program kursu:

– Organizacja ochrony zdrowia

 – Organizacja pracy rejestracji

– Dokumentacja medyczna

– Sprawozdawczość statystyczna i finansowa

– Ekonomia zdrowia

– Techniki informatyczne w pracy biurowej

– Komunikacja interpersonalna

– Etyka zawodu

– Anatomia i fizjologia

– Pierwsza pomoc przedmedyczna

 – Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać wykształcenie średnie,
ukończone 18 lat,
posiadać dobry stan zdrowia
Sposób organizacji szkolenia:
Kurs organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 40
Ilość dni:

Cena:

4 – 5

700zł

Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH