Kurs prowadzenie sekretariatu przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi sekretariatu. Kurs w przystępny sposóbwprowadza w tajniki zawodu sekretarki. Kursanci dowiedzą się z niego między innymi:  jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba pragnąca podjąć pracę w sekretariacie, jakie umiejętności czy też jak powinna wyglądać. Kurs uczy jak powinno się organizować pracę sekretariatu, aby należycie wypełniać rolę dobrej sekretarki.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Sekretarka  (Kod zawodu: 411101)

 

Program kursu :

Organizacja i technika pracy biurowej
Dyplomacja
Obsługa komputera
Obsługa urządzeń biurowych
Podstawy księgowości
Podstawy prawa
Marketing
Podstawy zarządzania
Obsługa interesanta
Redagowanie pism urzędowych

 

Zasady doboru uczestników szkolenia:

Uczestnik kursu powinien:

– 

posiadać wykształcenie średnie, 

ukończone 18 lat,

posiadać dobry stan zdrowia

 

 

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne.

 

 

Dodatkowe informacje:

Ilość godzin:

30

Ilość dni:

3

Miejsce szkolenia:   

siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia

Materiały dydakt.:   

Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH