Kurs prowadzenie sekretariatu przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi sekretariatu. Kurs w przystępny sposóbwprowadza w tajniki zawodu sekretarki. Kursanci dowiedzą się z niego między innymi:  jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba pragnąca podjąć pracę w sekretariacie, jakie umiejętności czy też jak powinna wyglądać. Kurs uczy jak powinno się organizować pracę sekretariatu, aby należycie wypełniać rolę dobrej sekretarki.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Sekretarka  (Kod zawodu: 411101)

Program kursu :

Organizacja i technika pracy biurowej
Dyplomacja
Obsługa komputera
Obsługa urządzeń biurowych
Podstawy księgowości
Podstawy prawa
Marketing
Podstawy zarządzania
Obsługa interesanta
Redagowanie pism urzędowych

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

 

Dodatkowe informacje:

Ilość godzin: 30
Ilość dni: 3
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:

Cena: 700zł

Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

 

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH