Naszą ofertę kierujemy zarówno do przedsiębiorstw prywatnych, jak i urzędów, placówek oświatowych czy organizacji samorządowych. Proponowany przez nas nadzór medyczny dla firm obejmuje: szkolenia pierwszej pomocy, cykliczne kontrole apteczek pierwszej pomocy, pokazy ratownicze a także dodatkowe szkolenia dla zakładowych grup ratowniczych oraz uczestniczenie w projektach i podejmowanych procedurach działań ratowniczych na terenie zakładu pracy .

KODEKS PRACY

Art. 2071
§ 1. Pracodawca jest obowiązany przekazywać pracownikom informacje o:
3. pracownikach wyznaczonych do:
– udzielania pierwszej pomocy,
– wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Art. 224 § 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu.

§ 2. W przypadku, o którym mowa w paragrafie 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić:
1. Odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz obsługę przez osoby należycie przeszkolone,
2. Udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.

§ 3. Przepisy zawarte w paragrafach 1 i 2 nie naruszają wymagań obowiązujących w innych przepisach, dotyczących katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

§ 44
1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia – wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy;
2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

DALMED” Doradztwo Szkolenia Outsourcing

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH