Oferta ta skierowana jest do firm, które cenią sobie wygodę oraz bezpieczeństwo swoich pracowników jak również dobro majątkowe firmy.

Od momentu zawarcia umowy Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej naszej firmy przejmuje obowiązki z zakresu prowadzenia dokumentacji ppoż. firmy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563) oraz szkoli pracowników firmy odpowiedzialnych za ewakuację budynku\wydziałów.

W skład nadzoru wchodzi:

  • kontrola obiektu – cykliczne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa pożarowego,
  • prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej firmy,
  • przeglądy gaśnic i hydrantów,
  • opracowanie planów ewakuacji, procedur ewakuacyjnych itp.
  • sporządzenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (opcjonalnie),
  • szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
  • doradztwo,
  • pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów i instrukcji ppoż.
  • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do zadań naszego inspektora przy prowadzeniu dokumentacji będzie sporządzanie protokołów  z kontroli wewnętrznych wraz z wnioskami i przedstawienie ich pracodawcy oraz prowadzenie korespondencji w sprawach ochrony ppoż. z organami Państwowej Straży Pożarnej.

Ważne:

Wszyscy pracodawcy muszą wyznaczać pracownika odpowiedzialnego m.in. za ewakuację i ochronę przeciwpożarową.

Należy spełnić nowe obowiązki bhp, które nakłada na pracodawców nowelizacja kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r., od 18 stycznia 2009 r. w każdej firmie, która zatrudnia choćby jednego podwładnego, pracodawca będzie musiał wyznaczyć podwładnych, którzy będą odpowiedzialni za udzielenie pierwszej pomocy, ewakuację z zakładu pracy oraz ochronę przeciwpożarową.

”DALMED” Doradztwo Szkolenia Outsourcing

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH