Kurs organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do profesjonalnej pracy jako opiekunowie osób starszych i chorych w zakresie opieki domowej nad ludźmi starszymi.

Po zakończeniu kursu uczestnik powinien umieć:

charakteryzować budowę i czynności organizmu człowieka,
charakteryzować starzenie się jako zjawisko biologiczne,
wyjaśniać podstawowe pojęcia w zakresie geriatrii i gerontologii,
charakteryzować choroby występujące u ludzi starszych,
komunikować się z osobą starszą w sposób werbalny i niewerbalny,
zaspakajać podstawowe potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne podopiecznego,
dbać o odżywianie podopiecznego zgodnie z zasadami higieny żywienia,
pielęgnować człowieka dorosłego długotrwale unieruchomionego w łóżku,
pielęgnować i usprawniać osoby po zabiegach operacyjnych,
postępować z ranami przewlekłymi,
udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
podejmować działania poprawiające sprawność fizyczną i umysłową osoby starszej,
organizować podopiecznym efektywne spędzanie czasu wolnego.
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu tradycyjnego oraz w formie e-learningowej.
Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 50
Ilość dni: 5-6                        Cena: 700zł
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH