Dla każdego budynku możemy opracować plany ewakuacji które zawierają:

  • drogi i kierunki ewakuacji do najbliższych wyjść ewakuacyjnych
  • rozmieszczenie przycisków sygnalizacji pożarowej, oddymiania i innych
  • umiejscowienie punktów istotnych z punktu widzenia ratownictwa
  • aktualną pozycję

Plan-ewakuacyjny
Zadaniem planów ewakuacyjnych rozmieszczonych w budynku jest wskazanie najbliższej drogi ewakuacyjnej. Plany powinny być rozmieszczone w odpowiednich miejscach i być wykonane czysto i czytelnie, by umożliwić ich bezbłędną interpretację w stresie towarzyszącym osobom zagrożonym.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH