Kurs pracownik administracyjno – biurowy to „niezbędnik” każdego, kto chce starać się o pracę w biurze. Precyzyjnie wyjaśnione podstawowe aspekty pracy biurowej oraz przykłady z życia wzięte, to nie jedyne atuty naszego kursu.

Kurs oprócz wiedzy teoretycznej pozwala na uzyskanie umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy  biurowej. Kursanci dowiedzą się jak prawidłowo wypełniać nałożone obowiązki, redagować pisma, obsługiwać klientów, ale również jak organizować czas i miejsce pracy, poznają zasady savoir – vivre`u oraz elementy prawa administracyjnego i prawa pracy.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Pracownik obsługi biurowej (Kod zawodu: 4110)

Program Kursu:

Lekcja 1 Organizacja pracy biurowej

 • Podstawy działania sekretariatu
 • Specyfika pracy administracyjno – biurowej.
 • Rola i zadania sekretariatu.
 • Organizacja pracy w sekretariacie.
 • Znaczenie i zasady pracy administracyjno-biurowej,
 • Cechy dobrej sekretarki
 • Zadania sekretarki
 • Schemat organizacyjny

Lekcja 2 Techniczne wyposażenie miejsca pracy

 • Wyposażenie i urządzenia techniki biurowej.
 • Obsługa urządzeń biurowych

Lekcja 3 Prowadzenie dokumentacji biurowej

 • Korespondencja biurowa,
 • Rodzaje dokumentacji biurowej
 • Obieg dokumentów
 • Organizacja obiegu dokumentów,
 • Instrukcja kancelaryjna
 • Systemy kancelaryjne
 • Przyjmowanie, ewidencjonowanie, archiwizacja dokumentów

Lekcja 4 Redagowanie pism

 • Ogólne zasady redagowania  pism
 • Rodzaje pism
 • Części składowe pism
 • Układ graficzny pism
 • Zasady redagowania pism służbowych (notatka, protokół, sprawozdanie, zarządzenie)
 • Zasady redagowania dokumentacji handlowej
 • Adresowanie kopert

Lekcja 5 Przepływ informacji w biurze

 • Informacja jako podstawa w podejmowaniu decyzji
 • Budowa informacji
 • Źródła informacji
 • Rodzaje informacji
 • Warunki skuteczności informacji
 • Obieg i przekazywanie informacji
 • System informacyjny SI
 • Ochrona informacji

Lekcja 6 Komunikacja jako warunek skutecznego działania

 • Komunikacja jako podstawowy składnik interakcji pomiędzy ludźmi
 • Funkcje komunikacji
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Bariery komunikacyjne i sposoby ich likwidowania
 • Umiejętności w zakresie komunikacji,

Lekcja 7 Kultura pracownika biurowego

 • Savoir-vivre
 • Savoir-vivre  w pracy
 • Autoprezentacja
 • Budowanie pozytywnego wizerunku firmy
 • Procedury zachowań w różnych sytuacjach

Lekcja 8 Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego

 • Rozmowa telefoniczna, kontakt e-mailowy
 • Przyjmowanie interesantów
 • Typologia i strategie obsługi interesantów
 • Obsługa gości szefa

Lekcja 9 Organizacja czasu pracy:

 • Organizacja miejsca pracy
 • Organizacja czasu pracy
 • Organizacja zebrań, narad i konferencji

Lekcja 10 Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze

 • BHP w miejscu pracy
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Lekcja 11 Elementy prawa administracyjnego

 • Podstawowe pojęcia prawa administracyjnego
 • Źródła prawa administracyjnego
 • Decyzja administracyjna
 • Postępowanie odwoławcze
 • Stosunek administracyjno prawny

Lekcja 12 Elementy prawa pracy

 • Prawne aspekty prawa pracy
 • Podstawowe pojęcia prawa pracy
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika
 • Wynagrodzenie
 • Czas pracy
 • Odpowiedzialność materialna pracowników
 • Urlopy
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 40
Ilość dni: 4-5  Cena: 700zł
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH