Kurs przedstawiciel handlowy – skuteczna sprzedaż, przeznaczony jest dla wszystkich osób mających predyspozycje do pracy w handlu oraz osób poszukujących zatrudnienia w tym kierunku. W przystępny sposób wprowadza w tajniki zawodu przedstawiciela handlowego. W ramach kursu kursant zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznej sprzedaży, negocjacji, profesjonalnej prezentacji handlowej, autoprezentacji, umiejętnego planowania czasu pracy. Pozna zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, typologię klientów oraz metody poszukiwania klientów itp.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Przedstawiciel handlowy (kod zawodu: 341503)

·         Przedstawiciel handlowy – rola i obowiązki

·         Warsztat pracy przedstawiciela

·         Komunikacja werbalna w sprzedaży

·         Komunikacja niewerbalna w sprzedaży

·         Poszukiwanie klientów – skuteczny prospecting

·         Typologia klientów. Sposoby na „trudnego klienta”

·         Wizyta handlowa

·         Techniki sprzedaży

·         Negocjacje

 

Zasady doboru uczestników szkolenia:

Uczestnik kursu powinien:

– 

posiadać wykształcenie średnie, 

ukończone 18 lat,

posiadać dobry stan zdrowia

 

 

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne.

 

 

Dodatkowe informacje:

Ilość godzin:

25

Ilość dni:

3

Miejsce szkolenia:   

siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia

Materiały dydakt.:   

Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH