Kurs przedstawiciel handlowy – skuteczna sprzedaż, przeznaczony jest dla wszystkich osób mających predyspozycje do pracy w handlu oraz osób poszukujących zatrudnienia w tym kierunku.W przystępny sposób wprowadza w tajniki zawodu przedstawiciela handlowego.               W ramach kursu kursant zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznej sprzedaży, negocjacji, profesjonalnej prezentacji handlowej, autoprezentacji, umiejętnego planowania czasu pracy. Pozna zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, typologię klientów oraz metody poszukiwania klientów itp.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Przedstawiciel handlowy (kod zawodu: 341503)

·         Przedstawiciel handlowy – rola i obowiązki

·         Warsztat pracy przedstawiciela

·         Komunikacja werbalna w sprzedaży

·         Komunikacja niewerbalna w sprzedaży

·         Poszukiwanie klientów – skuteczny prospecting

·         Typologia klientów. Sposoby na „trudnego klienta”

·         Wizyta handlowa

·         Techniki sprzedaży

·         Negocjacje

 

Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać wykształcenie średnie,
ukończone 18 lat,
Sposób organizacji szkolenia:
Kurs organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 30
Ilość dni: 3-4        Cena: 700 zł
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

 

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH