318898 392173144187288 668305599 nOdpowiednie przygotowanie ćwiczenia i wykonanie go powinno być realizowane przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami.  Dlatego też nasza firma zapewnia profesjonalnie przygotowanie i wykonanie ćwiczeń ewakuacyjnych.

„Zgodnie z rozporządzeniem MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719) §17, ,, Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących jego stałymi użytkownikami, niezakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ZL IV, powinien co najmniej raz na dwa lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Dodatkowo ,, w przypadku obiektów, w których cyklicznie zmienia się jednocześnie grupa powyżej 50 użytkowników, w szczególności: szkół, przedszkoli, internatów, domów studenckich, praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji należy dokonać – co najmniej raz na rok, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia korzystania z obiektu przez nowych użytkowników.”

 

Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić miejscowego komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa powyżej nie później niż tydzień przed ich przeprowadzeniem.

Po przeprowadzeniu próbnej ewakuacji sporządzana zostaje stosowny protokół z ewakuacji dla Państwowej Straży Pożarnej.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH