Wyniesione z konfliktów w Iraku i Afganistanie doświadczenia pola walki
zaowocowały wprowadzeniem w Wojsku Polskim systemu Tactical Combat Casualty
Care (TC3), czyli opieki nad poszkodowanym w wyniku obrażeń wojennych.
Diametralnie zmieniło się podejście do tak zwanej taktyki czerwonej, w tym do
procedur i systemu szkolenia żołnierzy – ratowników.
Z uwagi na to, iż na polu walki zdarzenia zachodzą niespodziewanie, system
ratownictwa taktycznego skupia się na szybkim i skutecznym udzieleniu pomocy
osobie poszkodowanej, następnie jej ewakuowaniu z miejsca zagrożenia.
Ratownictwo taktyczne nastawione jest w szczególności na tamowanie krwawienia,
odbarczenie odmy i udrażnianie dróg oddechowych.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH