Jeżeli interesujesz się prawem pracy i sprawami kadrowymi lub marzysz o pracy w dziale kadrowym – Ta oferta jest dla Ciebie!

W gąszczu stale zmieniających się i coraz bardziej zawiłych przepisów, ustaw i rozporządzeń regulujących sprawy pracownicze, kompetentny Specjalista ds. kadr to prawdziwy skarb dla każdego odpowiedzialnego szefa.

Zadania kadrowca koncentrują się przede wszystkim na prawidłowej, zgodnej z przepisami prawnymi i regulaminami firmy obsłudze zespołu pracowników – od przyjęcia do pracy, rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń czy urlopów, aż po zakończenie stosunku pracy. Aby te wszystkie skomplikowane obowiązki wykonywać prawidłowo, niezbędne są wysokie i stale aktualizowane kompetencje merytoryczne.

Informacje zawarte w lekcjach uwzględniają zamiany w prawie, które obowiązują od stycznia b.r.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307) – przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie minimum średnie.

PROGRAM KURSU

·         Prawne aspekty dotyczące zatrudnienia

·         Proces rekrutacji.

·         Zawieranie umów o pracę

·         Akta osobowe

·         Rozwiązanie umów o pracy

·         Czas pracy

·         Urlopy pracownicze

·         Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

·         Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika

·         Delegacje

·         Bezpieczeństwo i higiena pracy.

·         Zatrudnianie młodocianych

·         Wynagrodzenie za pracę

·         Wynagrodzenia za pracę  – dodatki i potrącenia

·         Obowiązki kadrowej.

·         Fundusze

·         Obowiązki względem ZUS

·         Obowiązki względem  GUS

·         Programy wspomagające pracę kadr

·         Zasady doboru uczestników szkolenia:
Uczestnik kursu powinien:
posiadać wykształcenie średnie,
ukończone 18 lat,
posiadać dobry stan zdrowia
Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych, takich jak: filmy, projektory multimedialne, pomoce biurowe, materiały dydaktyczne.
Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 50
Ilość dni: 5
Miejsce szkolenia: siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.: Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH