Jeżeli interesujesz się prawem pracy i sprawami kadrowymi lub marzysz o pracy w dziale kadrowym – Ta oferta jest dla Ciebie!

W gąszczu stale zmieniających się i coraz bardziej zawiłych przepisów, ustaw i rozporządzeń regulujących sprawy pracownicze, kompetentny Specjalista ds. kadr \ kadr i płac to prawdziwy skarb dla każdego odpowiedzialnego szefa.

Zadania kadrowca koncentrują się przede wszystkim na prawidłowej, zgodnej z przepisami prawnymi i regulaminami firmy obsłudze zespołu pracowników – od przyjęcia do pracy, rozliczania czasu pracy, wynagrodzeń czy urlopów, aż po zakończenie stosunku pracy. Aby te wszystkie skomplikowane obowiązki wykonywać prawidłowo, niezbędne są wysokie i stale aktualizowane kompetencje merytoryczne.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Specjalista ds. kadr lub kadr i płac                              (Kod zawodu: 242307) – przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie minimum średnie.

PROGRAM KURSU

·         Prawne aspekty dotyczące zatrudnienia

·         Proces rekrutacji.

·         Zawieranie umów o pracę

·         Akta osobowe

·         Rozwiązanie umów o pracy

·         Czas pracy

·         Urlopy pracownicze

·         Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

·         Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika

·         Delegacje

·         Bezpieczeństwo i higiena pracy.

·         Zatrudnianie młodocianych

·         Wynagrodzenie za pracę

·         Wynagrodzenia za pracę  – dodatki i potrącenia

·         Obowiązki kadrowej.

·         Fundusze

·         Obowiązki względem ZUS

·         Obowiązki względem  GUS

Kurs organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

Kurs specjalisty ds. kadr / kadr i płac Czas trwania: 60h Cena: 900zł

Kurs specjalisty ds. kadr i płac Czas trwania: 80h Cena: 1400zł

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH