Kurs „Specjalista ds. szkoleń” to unikatowa propozycja dla osób, które planują podjęcie zatrudnienia w firmach szkoleniowych lub działach personalnych i szkoleń firm lub organizacji.

Specjalista ds. szkoleń w ramach swoich obowiązków odpowiada za m.in. za analizę potrzeb szkoleniowych, planowanie i realizację procesów podwyższania kwalifikacji pracowników, budżetowanie oraz monitorowanie efektów.

Uczestnicy naszego kursu w trakcie jego trwania poznają najważniejsze elementy procesu rozwoju pracowników, formy i metody kształcenia dorosłych, a także podstawowe zagadnienia związane z finansowaniem i oceną szkoleń w przedsiębiorstwach. Będą mieli wiedzę jak wykonać analizę potrzeb szkoleniowych, jakie dokumenty szkoleniowe muszą być przygotowane itd.

Program kursu

 •  Specjalista szkoleń – charakterystyka zawodu i zakres obowiązków
 •  Edukacja dorosłych
 •  Systemy rozwoju pracowników
 •  Zarządzanie kompetencjami
 •  Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych w organizacji
 •  Planowanie i przygotowanie szkoleń
 •  Ocena szkoleń
 •  Działania poszkoleniowe w firmie
 •  ABC szkoleniowca – Techniczne i merytoryczne przygotowanie do prowadzenia szkolenia
 • BHP w miejscu pracy

Zasady doboru uczestników szkolenia:

Uczestnik kursu powinien:

 • posiadać wykształcenie średnie,
 • ukończone 18 lat,

Sposób organizacji szkolenia:
Szkolenie organizowane jest w formie kursu, z uwzględnieniem odpowiednich środków dydaktycznych.

Dodatkowe informacje:
Ilość godzin: 40
Ilość dni: 4-5 Cena: 700zł

Miejsce szkolenia:   
siedziba Zleceniobiorcy lub inne miejsce wyznaczone przez organizatora szkolenia
Materiały dydakt.:   
Konspekty wykładowców oraz materiał dydaktyczny

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH