Każdy pracownik oraz jego pracodawca muszą być świadomi zagrożeń wynikających z wykonywanych czynności w miejscu pracy.

Celem szkoleń bhp jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami bezpiecznego organizowania własnego miejsca pracy i zmniejszania ryzyka potencjalnych zagrożeń.
Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku przeszkolenia pracownika z zakresu BHP wiąże się z pełnym poniesieniem odpowiedzialności  za  potencjalny wypadek w pracy oraz doznanie uszczerbku na zdrowiu pracownika. Konsekwencje prawne oraz odszkodowania niejednokrotnie doprowadzają zakłady pracy do upadłości, a na pewno mocno nadwyrężają budżety firm.
Dlatego staramy się aby nasze szkolenia przygotowywały pracowników do bezpiecznego podjęcia pracy na danym stanowisku, a pracodawca był pewny, że pracownik jest dobrze przeszkolony do  pełnienia swojej  funkcji.

OFERUJEMY SZKOLENIA:

    • wstępne BHP (instruktaż ogólny) dla wszystkich pracowników,
    • okresowe BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami,
    • okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
    • okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych,
    • okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

TWORZYMY ZEWNĘTRZNĄ SŁUŻBĘ BHP – PPOŻ – PIERWSZA POMOC (OUTSOURCING)

Powierzając nam nadzór nad swoją firmą uzyskują Państwo swojego specjalistę d/s BHP, Inspektora d/s Ochrony Przeciwpożarowej, specjalisty d/s Ratownictwa Medycznego oraz dostęp do aktualnych przepisów i bezpłatnego doradztwa z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa technicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz pierwszej pomocy w Twoim zakładzie pracy.

Przeprowadzamy postępowania i tworzymy dokumentację powypadkowa, ocenę ryzyka zawodowego, dokonujemy analizy bhp, audytów i kontroli w zakładach pracy.

WIĘCEJ W ZAKŁADCE USŁUGI BHP i PPOŻ.

“DALMED” Doradztwo Szkolenia Outsourcing

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH