Poszerzanie wiedzy i znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy oraz ich prawnych aspektów w miejscu pracy jest nieodłącznym elementem rozwoju każdej firmy oraz jej sukcesu.

Firma „DALMED” wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponując szkolenia z zakresu prawa pracy obejmujące poszczególne zagadnienia, które mogą być realizowane w całości lub do wyboru na indywidualne życzenie klienta.

Proponujemy Państwu szkolenie obejmujące aktualne zagadnienia z prawa pracy w którym zawarte są zagadnienia dotyczące:

  • Stosunek pracy
  • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
  • Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
  • Czas pracy oraz prawidłowe zasady ewidencjonowania czasu pracy
  • Urlopy pracownicze
  • Wynagrodzenie i jego składniki
  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy
  • Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • Zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

Kurs organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

Cena: 200zł

Czas trwania: 8h

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH