Poszerzanie wiedzy i znajomości zagadnień z zakresu prawa pracy jest nieodłącznym elementem rozwoju każdej firmy oraz jej sukcesu.

Firma „DALMED” wychodzi naprzeciw Państwa oczekiwaniom, proponując szkolenia z zakresu prawa pracy obejmujące poszczególne zagadnienia, które mogą być realizowane w całości lub do wyboru na indywidualne życzenie klienta.

Proponujemy Państwu szkolenie obejmujące podstawowe zagadnienia z prawa pracy w którym zawarte są zagadnienia dotyczące:

  • Stosunek pracy
  • Nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
  • Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne
  • Czas pracy oraz prawidłowe zasady ewidencjonowania czasu pracy
  • Urlopy pracownicze
  • Wynagrodzenie i jego składniki
  • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy – obowiązki wynikające z Kodeksu Pracy
  • Odpowiedzialność pracodawców oraz osób kierujących pracownikami
  • Zasady kontroli Państwowej Inspekcji Pracy

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH