Pracownicy tej grupy zazwyczaj sprawują funkcje decydujące w zakładach pracy o poprawnym funkcjonowaniu oraz utrzymania bezawaryjnego ruchu technologicznego danego zakładu.
Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

  • ocenę zagrożeń w procesach pracy
  • organizację stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii
  • metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy

Szkolenie organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH