Pracownicy tej grupy zazwyczaj sprawują funkcje decydujące w zakładach pracy o poprawnym funkcjonowaniu oraz utrzymania bezawaryjnego ruchu technologicznego danego zakładu.
Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

  • ocenę zagrożeń w procesach pracy
  • organizację stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bhp i ergonomii
  • metody likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy

Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH