Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjno biurowych  placówek oświatowych, służby zdrowia i innych pracowników pracujących na co dzień z urządzeniami biurowymi.
Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

  • ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP
  • postępowanie w razie zaistnienia wypadku
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH