Szkolenie skierowane jest do pracowników administracyjno biurowych  placówek oświatowych, służby zdrowia        i innych pracowników pracujących na co dzień z urządzeniami biurowymi.
Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5-6 lat.

Program szkolenia obejmuje między innymi:

  • ocenę zagrożeń związanych z wykonywaną pracą
  • kształtowanie pracy zgodnie z warunkami BHP
  • postępowanie w razie zaistnienia wypadku
  • pierwsza pomoc przedmedyczna
  • Czas trwania szkolenia to 8 godzin dydaktycznych

Szkolenie organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH