Jest to szkolenie okresowe skierowane do właścicieli firm i zakładów, dyrektorów, prezesów, kierowników i innych osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach kierowniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Celem szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z dziedziny:

  • Oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami występującymi w procesach pracy
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z ich stanowiskiem pracy
  • Kształtowania bezpiecznych warunków pracy

Szkolenie organizujemy w formie tradycyjnej jak i e-learningowej.

Nauczanie w formie e-learning, określane także jako Distance Learning, stanowi doskonałe uzupełnienie, a niejednokrotnie nawet alternatywę dla szkolnictwa tradycyjnego. Umożliwia naukę na bardzo wysokim poziomie, dostępną w dowolnym miejscu i o dowolnym czasie. Wykorzystanie specjalnie do tego przygotowanych materiałów dydaktycznych sprawia, że nauczanie na odległość staje się efektywne, a także jest przyjemne dla uczących się. Co istotne – ta forma edukacji pozwala na praktycznie natychmiastową weryfikację zdobytej wiedzy.

Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH