Jest to szkolenie okresowe skierowane do właścicieli firm i zakładów, dyrektorów, prezesów, kierowników i innych osób kierujących pracownikami.
Szkolenie okresowe pracowników na stanowiskach kierowniczych powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Celem szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy z dziedziny: 

  • Oceny zagrożeń oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami występującymi w procesach pracy
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z ich stanowiskiem pracy
  • Kształtowania bezpiecznych warunków pracy

Czas trwania szkolenia to 16 godzin dydaktycznych.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH