Cele kursu:

Szkolenie Tactical Combat Casualty Care jest szkoleniem z zakresu szeroko pojętej medycyny pola walki. Ukazuje główne różnice pomiędzy postępowaniem ratowniczym w środowisku taktycznym a środowisku działań medycyny ulicznej z osobą poszkodowaną.

Adresaci kursu:

Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych za niesienie wsparcia medycznego na polu walki, funkcjonariuszy służby patrolowo – interwencyjnej, żołnierzy oraz pracowników agencji i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem.

W kursie mogą wziąć udział słuchacze ubiegający się o pracę w służbach mundurowych a także inni bez względu na wiedzę z zakresu ratownictwa taktycznego.

Podczas realistycznego treningu nastawionego na działania praktyczne, uczestnicy szkolenia nauczą się udzielać pomocy osobie poszkodowanej i zabezpieczać taktycznie te działania.

Program kursu oprócz zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, porusza kwestie planowania, organizacji i przebiegu akcji ratunkowej.

Tematyka zajęć – moduł podstawowy:

– Zadania i rola ratownika taktycznego

– Pomoc w urazach

– Dobór sprzętu

– Szacowanie obrażeń u poszkodowanego

– Zasady bezpieczeństwa podczas udzielania wyspecjalizowanej pomocy

– Medycyna prewencyjna

– Elementy taktyczne w drużynie (szyki bojowe)

– Ćwiczenia praktyczne w sytuacjach „wysokiego zagrożenia” oraz w symulowanych środowiskach stanowiących zagrożenie dla operatorów – ratowników

Czas trwania kursu: 8 godzin

Certyfikat:
Każdy kursant otrzymuje certyfikat ważny 2 lata od daty jego wydania potwierdzający ukończenie szkolenia.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH