Cele kursu:
Szkolenie Tactical Combat Casualty Care jest szkoleniem z zakresu szeroko pojętej medycyny pola walki. Ukazuje główne różnice pomiędzy postępowaniem ratowniczym w środowisku taktycznym a środowisku działań medycyny ulicznej z osobą poszkodowaną.

Adresaci kursu:

Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych za niesienie wsparcia medycznego na polu walki, funkcjonariuszy służby patrolowo – interwencyjnej, żołnierzy oraz pracowników agencji i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem.

 

 

W kursie mogą wziąć udział słuchacze ubiegający się o pracę w służbach mundurowych a także inni słuchacze bez względu na wiedzę z zakresu ratownictwa taktycznego.

Podczas realistycznego treningu nastawionego na działania praktyczne, uczestnicy szkolenia nauczą się udzielać pomocy osobie poszkodowanej i zabezpieczać taktycznie te działania.

Program kursu oprócz zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, porusza kwestie planowania, organizacji i przebiegu akcji ratunkowej.

Tematyka zajęć – moduł rozszerzony:

  • Powtórka materiału z szkolenia podstawowego
  • Postępowanie w fazie opieki nad poszkodowanym pod ostrzałem
  • Zaawansowane techniki zabezpieczania drożności dróg oddechowych
  • Resuscytacja płynowa i metody infuzji
  • Zasady bezpieczeństwa podczas udzielania wyspecjalizowanej pomocy
  • Medycyna prewencyjna
  • Zabezpieczanie małych obrażeń ciała
  • Techniki ratownicze i ewakuacyjne w działaniach miejskich
  • Ewakuacja śmigłowcem
  • CBRNE / Hazmat

Czas trwania szkolenia: 15 godzin

Certyfikat:
Każdy kursant otrzymuje dyplom i certyfikat ważny 2 lata od daty jego wydania potwierdzający ukończenie szkolenia TCCC.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH