Zabezpieczenie medycznych działań taktycznych

Cele kursu:
Celem kursu jest zapoznanie ratowników taktycznych z problemem zabezpieczenia medycznego działań prowadzonych na polu walki.

Szczególnie koncentrujemy się na specyfice bezpiecznego i skutecznego udzielania pomocy w obrażeniach ciała w wyniku działania broni palnej oraz materiałów pirotechnicznych. Podczas realistycznego treningu nastawionego na działania praktyczne, uczestnicy szkolenia nauczą się udzielać pomocy osobie poszkodowanej i zabezpieczać taktycznie te działania.

Program kursu oprócz zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, porusza kwestie planowania, organizacji i przebiegu akcji ratunkowej.

Adresaci kursu:
Przeznaczony jest przede wszystkim dla osób odpowiedzialnych za niesienie wsparcia medycznego na polu walki, funkcjonariuszy służby patrolowo – interwencyjnej, żołnierzy oraz pracowników agencji i instytucji zajmujących się bezpieczeństwem.

W kursie mogą wziąć udział słuchacze ubiegający się o pracę w służbach mundurowych a także inni bez względu na wiedzę z zakresu ratownictwa taktycznego.

Tematyka zajęć:

– Podstawowe różnice między ratownictwem „cywilnym” a „taktycznym”
– Podstawowe informacje na temat Tactical Emergency Medical Support (TEMS)
– Stany zagrożenia życia w środowisku taktycznym
– Zadania zespołów ratownictwa medycznego w trakcie działań taktycznych
– Rodzaje ran postrzałowych
– Podstawowe metody tamowania krwotoków z wykorzystaniem taktycznego sprzętu ratowniczego
– Alternatywne metody podawania leków i płynów
– Metody zabezpieczenia dróg oddechowych w środowisku taktycznym
– Współpraca z zespołem ewakuacji medycznej MEDEVAC
– Zabezpieczenie broni i amunicji podczas działań ratowniczych
– Zasady bezpieczeństwa podczas udzielania wyspecjalizowanej pomocy

Certyfikat:
Każdy kursant otrzymuje dyplom i certyfikat ważny 2 lata od daty jego wydania potwierdzający ukończenie szkolenia TEMS.

Czas trwania kursu: 8 godzin.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH